Geri git   ForumAnkebut İslami sohbet,Kuran,Tefsir,Fıkıh,Tasavvuf,Risale Paylaşım Merkezi... > EDEBİYAT VE KÜLTÜR-SANAT > Kültür-Sanat > Kitap tanıtımları
Kayıt ol YardımBağış Üye Listesi Ajanda Arama Bugünki Mesajlar Forumları Okundu Kabul Et

Kitap tanıtımları Kitap tavsiyeleriniz...

Yeni Konu aç  Cevapla
Seçenekler
Okunmamış 15.05.11, 01:16 AM   #41
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Aug 2007
Mesajlar: 6.179
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
1050 Mesajına 1623 Teşekkür Aldı

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
1.050 Mesajına 1.623 Teşekkür Aldı
Tecrübe Puanı: 14 hakancayir is on a distinguished road
Standart Cevap: Değerli Şahıslardan Kitap Tavsiyeleri

Mustafa Sabri Efendi'den Kitap Tavsiyeleri

"Ali Ulvi Kurucu'nun Dilinden Mustafa Sabri Efendi", Müferrih b. Süleyman el-Kavsi (Türkçesi: Tevfik İşçan) röportajından...

Şeyh’in Türkiye’den hicret edene kadar ilmî hayatı ve yetişmesi nasıldı?

• Hocamızın çok diri bir ilmî hayatı vardı. Sultan Abdülhamid Hân’ın huzurunda icra edilen "Huzur dersleri"ne iştirâk ederdi. İslâmî İlimler Cemiyeti’ne katıldı ve Dârul-Hikmeti'l-İslâmiyye'ye aza olarak tâyin edildi. Bütün bu faaliyetleri Fâtih Câmii medresesinde verdiği derslere ilaveten sürdürüyordu ki, o vakit Fâtih medreselerinde kadim Ezher geleneğinde olduğu üzere bir program uygulanıyordu. Sabri Efendi Fâtih Külliyesi’nde Tefsir, Hadis, Fıkıh, Siyer gibi İslâmî ilimleri okutuyordu. Bunun yanında Arap Dili ve Edebiyatı dersleri de veriyordu; bu derslerde talebelerine Allame Sadeddin Taftazâni'nin Mutavvel'ini okutuyordu.

Fâtih Medresesi’nde kendisinden ders okuyan talebelerinden tanıdığınız kimse var mı?

• İmam Buhari'nin Sahih'ini şerhetmiş olan çok değerli bir âlimi tanıyorum: İsmail Kâmil Miras. 1955 senesinde kendisini ziyarete gitmiştim, o zaman kendisi yaşlı bir insandı. Kendisine dedim ki: “Efendim, Şeyhu’l-İslâm Mustafa Sabri Efendi'yi tanır mısınız?” Dedi ki: “Çok iyi tanıyorum, kendileri benim hocamdır, üstadımdır.” “Bu nasıl oldu?” diye sordum, şöyle anlattı: “Memleketim Afyonkarahisar'da okulu bitirdiğimde eğitimimi sürdürmek için İstanbul'a gittim. Orada bir müddet kaldım, bu esnada Fâtih, Bayezid ve Ayasofya Câmileri’ndeki ders halkalarını dolaşıyordum. Bu dolaşmadan maksadım kendisine talebe olacağım en uygun hocayı bulabilmekti. Gelişimin yedinci günüydü Fâtih Câmii’nde bir belâgat dersine oturdum, dersi yaklaşık yirmi beş yaşlarında çok muhterem bir hoca efendi veriyordu. Kendisini bir müddet dinledim, baktım ki, Sadeddin Taftazâni'nin belâgatla ilgili Mutavvel isimli kitabını okuyordu. Kitabın beyitlerini şerh ediyordu, öyle mükemmel açıklıyordu ki beni büyüledi, adeta aklımı başımdan aldı. Etrafımdakilere bu zâtın kim olduğunu sordum, dediler ki ‘O Tokatlı Mustafa Sabri Efendi'dir’. On sene süreyle derslerine devam ettim, kendisinden ilim ve feyiz aldım. Bu on senenin sonunda da kendilerinden icâzet alma şerefine nâil oldum.”

Kendisinin çokça okumaya ihtimam gösterdiği kitaplar hangileriydi?

• Hocamızın sıkça okuduğu ve mütalaa ettiği kitaplar çoktu. Mesela Tefsir'de Taberi'nin Câmiu'l-Beyân'ı, Râzi'nin Mefatihu'l-Gayb'ı, Kurtubi'nin el-Câmi li Ahkâmi'l-Kur'ân'ı, Kadi Beyzâvi'nin Envâru't-Tenzîl'i, İbn Kesir'in Tefsiru'l-Kur'âni'l-‘Azim'i, Alusi'nin Rûhu'l-Meâni'sini okurdu.

Hadis’te Kütüb-i Sitte'yi şerhleriyle birlikte okurdu. Akâid ve Kelâm’da Mevâkıf'ı şerhleri ve hâşiyeleriyle birlikte ve Mekâsıd'ı, İmam Rabbâni'nin Mektubât'ını okurdu. Fıkıh'ta Serahsi'nin Mebsut'unu, Kasani'nin Bedaiu's-Sanai'sini, Kemal İbnü'l-Hümam'ın Hidaye şerhini okurdu. Belagat’ta okuduğu Ahmed Hasan ez-Zeyyat'ın Difa' Ani'l-Belâğa isimli kitabıydı.

Arap edebiyatına çok düşkündü. Mustafa Sadık er-Râfii'nin yazılarını ve şiirlerini çok okur ve derdi ki “İnsanı bir âlemden alıp başka âlemlere götüren Mustafa Sadık er-Râfii gibi bir edebiyatçı görmedim.” Özellikle onun Vahyü'l-Kalem isimli eserini çok edebi bulur ve okurdu. Yine kendisinin el-İşraku'l-İlâhi ve Felsefetü'l-İslâm isimli makâlâtını her İslâm münevverinin mutlaka okuması gerektiğini söylerdi. Râfii'yi her zaman övgüyle anar, onun imanını över ve derdi ki “Dünyanın gürültüsünü işitmiyor ama o, kalbinin ilhamını, gönlünün vahyini, imanının sesini dinliyor.”

Seyyit Kutub, hocamızın ömrünün son demlerinde İslâmî içerikli yazılar yazmaya başlamıştı. Onun yazdıklarını okur, hidayet üzere sabit-kadem olması ve muvaffâkiyeti için dua ederdi. Onun hakkında “Edebi ve üslubundaki yükseklik ona fayda sağlayacaktır. O iyi bir edip olmasa yazdıkları bu dereceye ulaşamazdı; bu çekiciliği ve ruhâniyeti de elde edemezdi.” derdi.

Tabi bütün bunların hepsinden önce hocamız çokça Kur'ân-ı Kerim okurdu.

[Linki sadece üyelerimiz Görebilir. Üye olmak için tıklayınız...]


Konu hakancayir tarafından (29.11.14 Saat 05:02 PM ) değiştirilmiştir..
hakancayir isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 22.05.11, 08:29 PM   #42
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Aug 2007
Mesajlar: 6.179
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
1050 Mesajına 1623 Teşekkür Aldı

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
1.050 Mesajına 1.623 Teşekkür Aldı
Tecrübe Puanı: 14 hakancayir is on a distinguished road
Standart Cevap: Değerli Şahıslardan Kitap Tavsiyeleri

Yusuf el-Karadâvî Hocamız'dan Kitap Tavsiyeleri

TEFSİR
-İbnî Kesir'in Tefsiri (birden fazla tefsir okumaya imkanı olmayanlar bunu okumalı diyor)
-İbn Cerir et-Taberi'nin Tefsiri (Karadâvî Hoca'nın ikinci tercih ettiği tefsir budur)

Bundan sonraki tefsirlerde içlerinde kusurlar bulunsa da istifade etmekten geri durulamayacağını beyan ediyor.
-İbn Atiyye el-Kurtubî'nin tefsiri
-Zemahşeri, Keşşaf (Mutezili olmasına rağmen, özellikle belagati hususunda yararlanılması söyleniyor)
-Tefsir'ul-Kâsımi
-Tefsiru'l-Menar
-Tefsiru İn Aşur
-Tefsiru İbn Badis
-Seyyid Kutub, Fi Zilali'l-Kur'ân
-Derveze, et-Tefsiru'l-Hadis
-İbrahim ve Şeltut'un ilk on cüze ait tefsirleri
-Razi'nin "Tefsiru'l-Kebir"inde çeşitli konularda gereğinden fazla açıklamalar olsa da; bazı konularda mükemmel bilgiler verdiğini söylüyor.

Kur'ân İlimleri
-İmam Zerkeşi, el-Burhan fi Ulumi'l-Kur'ân
-İmam Suyuti, el-İtkan fi Ulumi'l-Kur'ân
-Zerkani, Menahilü'l-İrfan fi Ulumi'l-Kur'ân
-Dr. Suphi Salih, Mebahis fi Ulumi'l-Kur'ân
-Şeyh Menna' el-Katta, Mebahis fi Ulumi'l-Kur'ân

Tefsir Usulü
-Dr. Zehebi, et-Tefsir ve'l-Müfessirun
-Dr. Mustafa Zeyd, en-Nasih ve'l-Mensuh
-İbn Teymiye'nin bir risalesi

Kur'ân'ın Beyan Cihetiyle Î'cazı

-Rafii, İ'cazü'l-Kur'ân
-Seyyid Kutup, et-Tefsirü'l-Fenni fi'l-Kur'ân
-Seyyid Kutup, Meşahidü'l-Kıyame
-Dr. Bedevi, Belagatü'l-Kur'ân
-Dr. Draz, en-Nebeü'l-Azim: Nazaratün Cedide fi'l-Kur'ân
-Muhammed Mübarek, Süverün Edebiyye mine'l-Kur'ân
-Bintu'ş-Şatıbi, et-Tefsirü'l-Beyanî fi'l-Kur'ân

Kur'ân'ın Konuları Cihetiyle Î'cazı
-Şeltut, Kur'ân ve Savaş
-Şeltut, Kur'ân ve Kadın
-Abbas Akkad, Kur'ân-ı Kerimde İnsan
-Abbas Akkad, Kur'ân-ı Kerimde Kadın
-Muhammed Şedid, Kur'ân'da Eğitim
-Dr. Muhammed Abdullah Draz, Kur'ân'da Ahlâkın Esasları (bu konuda eseri özellikle -tavsiye ediyor)
-Muhammed İzzet Derveze, Kur'ânî Esaslar

SÜNNET

Öne alınması gereken kitaplar:
-Kütüb-i Sitte
-Darimi, Müsned
İmam-ı Malik, Muvatta
İmam Ahmed, Müsned

Zaman darlığı olanlar için:
-Zebidi, Tecrid-i Sarih
-Münziri'nin Sahihi Müslim muhtasarı (Elbanı tahkiki)

Cami eserler:
-İbnü'l Esir, Camiu'l-Usul
-Heysemi, Mecmau'z-Zevaid
-Taberani'nin üç Mu'cemi
-Muhammed b. Muhammed b. Süleyman, Cem'u'l-Fevaid min Camii'l Usul ve Mecmai'z-Zevaid (İbnü'l-Esir, Heysemi, Darimi ve İbn Mace'yi içine alır)

Alfabetik sıraya göre düzenlenen eserler:
-Suyuti, el Camiu's-Sağir fi Ehadisi'l-Beşiri'n-Nezir (Nebhani bu esere ek hadisler koyarak el fethu'l-Kebir bi Ziyadeti'l-Camii's-Sağir adlı eseri ortaya koymuştur.
-Suyuti, el Camiu'l-Kebir (Alauddin Ali el-Müttaki eseri bablara ve konularına göre tasnif ederek Kenzü'l-Ummal fi Süneni'lEf'ali ve'l-Akval ismi ile hazırlamıştır(

Özel hedeflere dair hadis kitapları:
-İmam Nevevi, el-Ezkar
-İbn Teymiye, el-Kelimu't-Tayyib
-İmam Buhari, Edebü'l-Müfred
-Beyhaki, Şuabü'l-İman
-İmam Nevevi, Riyazu's-Salihin
-Hafız Münziri, et-Terğib ve't-Terhib
-Hafız el-Makdisi, Umdetü'l-Ahkam

İmam Buhari ve İmam Müslim'in sahihlerindeki hadisleri biraraya getiren eserler:
İmam İbn Dakik el-İd, el-İlmam
Mecd b. Teymiye, Münteka'l-Ahbar min Ehadisi Seyyidi'l-Ahyar
İbn Hacer, Buluğu'l-Meram min Edilleti'l-Ahkâm

Şerhler:
a)Buhari'nin Şerhleri
-Ayni, Umdetü'l-Kari
-Kastallani, İrşadü's-Sari
-İbn Hacer, Fethu'l Bari (Şevkani bu eser için Fetih'ten sonra hicret yoktur der)
b)Müslim'in şerhleri:
-İmam Nevevi'nin şerhi
-Übey'in şerhi
-Senusi'nin şerhi
c)Ebu Davud'un Şerhleri:
-Hattabi, Mealimü's-Sünen
-İbn Kayyim, Tehzibü's-Sünen
-Diyanevi, Avnu'l-Ma'bud
-Sehhar Nufuri, Bezlu'l-Mechud
-Mahmud Hattab Sübki, el-Menhelü'l-Azbü'l-Mevrud (tamamlanmamıştır(
d)Tirmizi'nin Şerhleri:
-İbn Arabi, Aridetü'l-Ahvaz
-Mübarekfurî, Tuhvetü'l-Ahvez
e)Nesai'nin Şerhleri:
-Suyuti'nin şerhleri
-Senedi'nin şerhleri
f)Muvatta'nın Şerhleri:
-İbn Ebu'l-Velid el-Baci, el-Münteka
-Suyuti, Tenviru'l-Hevalik
-Dehlevi, el-Müsevva
-Muhammed Zekeriyya Kandehlevi, Evcezü'l-Mesalik
g)Müsned'in Şerhleri:
-Ahmed Abdurrahman el Benna, el-Fethu'l-Rabbani
-Ahmed Muhammed Şakir'in çalışması
h)Müsemmi'nin Mişkatü'l-Mesabih, Ali el-Kari'nin Mirkatü'l-Mefatih, Mübarekfuri'nin Mir'atü'l-Mefatih
ı)Menavi'nin Camiu's-Sağir (bu eserin muhtasarı et-Teysir), Azizi'nin es-Siracu'l-Münir
i)Riyazü's-Salihin Şerhi:
-Delilü'l-Falihin
j) İmam Nevevi'nin Erbain şerhi, İbn Receb'in Camiu'l-Ulum ve'l-Hikem fi Şerhi Hamsine Hadisen min Cevamii'l-Kelim
k) Ahkam Hadislerine Dair Şerhler:
-İbn Dakik el-İd, el İhkam Şerhu Umdetü'l-Ahkam (San'ani el-Udde adıyla haşiye yazmış)
-Şevkani, Neylü'l-Evtar
-Şevkani, Münteka'l-Ahbar
-San'ani, Sübülü's-Selam (Buluğu'l Meram'a yapılan bir şerhtir)

Hadislerdeki kapalı cümle ve kelimleri şerh eden eser:
-Ebu Ubeyd, Garibu'l-Hadis
-Zemahşeri, el-Faik fi Garibi'l-Hadis
-İbnü'l-Esir, en-Nihaye fi Garibi'l-Hadis ve'l-Eser
-Kadı İyaz, Meşariku'l-Envar

Siyer Kaynakları
1-Kur'ân-ı kerim ve tefsirler
2-Hadis Kitapları
3-Şemail Kitapları
-Tirmizi, eş-Şemailü'l-Muhammediyye
-İbn Kayyım, Zadu'l-Mead fi Hedyi Hayri'l-İbad
4-Genel Tarih Kitapları
-İbn Kesir'in tarihi
-İbn Esir'in tarihi
5-Nübüvvetin mucizelerini anlatan kitaplar
6-Siyer Kitapları
-Siretü İbn Hişam (Süheyli, er-Ravdu'l-Ünf adıyla; Makrizi, el-İmtau'l-Esma' adıyla şerh yazmıştır)
-Siretu'l-Halebiye vb.

Sünnetin Savunmasına Dair Eserler:
-Dr. Mustafa Sıbai, Sünnetin İslam Hukukundaki Yeri
-Dr. Accac el-Hatib, Yazıya Geçirilmeden Önce Sünnet
-Abdurrahman b. Yahya el-Muallimi el-Yemeni, Apaçık Nurlar
-Dr. Muhammed Ebu Zehv, Hadis ve Muhaddisler
-Dr. Accac el-Hatib, Ebu Hüreyre'yi Müdafaa
-Dr. Muhammed Mustafa el-A'zami, Hadis Üzerine Araştırmalar
-Dr. Muhammed Ebu Şehbe, Sünnet Müdafaası

Hadislerin Sıhhat Derecesi İle İlgili Eserler:
-Sehavi, el Makasıdu'l-Hasene
-İbn Dübey eş-Şeybani, Temyizu't-Tayyib mine'l-Habis fima Yeduru ala Elsineti'n-Nas mine'l-Hadis
-Acluni, Keşfu'l-Hafa ve Mezilu'l-İlbas fima İştehere mine'l-Hadis ala Elsineti'n-Nas

Mevzu Hadislere Dair Eserleri:
-İbnü'l-Cevzi, el-Mevzuat
-Suyuti, el-Leali'l-Mesnua fi'l-Ehadisi'l-Mevzua
-Suyuti, Tahsiru'l-Havvas min Ekazibi'l-Kussas
-İbn Kayyım, el-Menaru'l-Münif fi Sahihi ve'd-Daif
-Ali el-Kari, el-Mevzuatu'l-Kübra
-Ali el-Kari, el-Mevzuatu's-Suğra
-İbn Irak, el-Masnu' fi Ma'rifeti'l-Mevzu'
-Tenzihu'ş-Şeria'tu'l-Merfu' min el-Ehadis'ş-Şeniati'l-Mevzu'
-Şevkani, el-Fevaidu'l-Mecmua
-Kenevi, el-Esraru'l-Merfua
-Elbani, el-Ehadisi'd-Daife ve'l-Mevzua ve Eseruha fi'l-Ümme

Bazı eserleri okurken dikkat edilecekler
-İmam Gazali'nin İhya'sındaki hadisler için Hafız el-Iraki'nin eserine başvurulmalı
-Münziri'nin Terğib ve't-Terhib'deki hadisler için mukaddimesi dikkatle okunarak okunmalı
-Suyuti'nin el-Camiu's-Sağir'den istifade için, Menavi'nin yazdığı Feyzu'l-Kadir'e başvurmalı. Elbani'nin el-Fethu'l-Kebir çalışmasına da müracaat edilebilir.
-Keşşaf'ta yer alan hadislerin tahrici için İbn Hacer'e müracaat edilebilir.
-Hidaye'de yer alan hadislerin tahrici için Hafız Zeyleî'ye müracaat edilebilir.
-İhtiyar'daki hadisler için Kasım'a müracaat edilebilir.
-Şerhu Rafii el-Kebir'de yer alan hadislerin tahrici için İbn Hacer'in Telhisu'l-Habir'e müracaat edilebilir.

FIKIH

Delil sunan eserler:
-İbn Dakik el-İd, el-İhkam
-Şevkani, Neylü'l-Evtar
-San'ani, Sübülü's-Selam
-Sıddık Hasan Han, er-Ravzatü'n-Nediyye
-İbn Kayyım ve İbn Teymiye'nin eserleri

Görüşler arası tercihte bulunan eserler:
-İbn Kudame el-Hanbeli, el-Muğni
-İmam Nevevi, el-Mecmu'
-İbn Abdullah el-Maliki, el-İstizkar
-İbn Hazm, el-Muhalla
-İbn Hazm, er-Ravzu'n-Nadir

Mezhebler hakkında temel bilgileri öğrenmek bir eser:
-İbn Rüşd, Bidayetü'l-Müctehid ve Nihayetü'l-Muktesid

Faizle alakalı:
Muhammed Abdullah Draz, Muhammed Ebu Zehra, Seyyid Kutub, İsa Abduh, Muhammed Ebu Suud, Mevdudi'nin eserleri

Fıkıh Usulü:
-İbn Kudame, Cennetü'n-Nazır
-Şevkani, İrşadu'l-Fuhul
-Hudari, Usulü'l-Fıkıh
-Hallaf, İlmu Usuli'l-Fıkh

AKÂİD VE FİKİR
-Mevdudi, İslam’ın Anlaşılmasına Doğru
-Hasan el-Benna, İslam Akaidi
Seyyid Kutub, İslam Düşüncesi
-Nedim Cisr, İmana Dönüş
-Muhammed Mübarek, İslam Nizamı: Akide-İbadet
-Vahidüddin Han, İslâm Meydan Okuyor
-Said Havva, Allah (c.c)
-Said Havva, er-Resûl (s.a.v)
-Abbas Akkad, Hakaiku’l-Müslim
-Muhammed Gazali, Akidetü’Müslim
-Yusuf el-Karadâvi, İman ve Hayat
Metin Kısmında şu eserlerde geçiyor:
-İbn Rüşd, Menahicü’l-Edille
-Akkad, Allah
-el-Cisr, Kıssatü’l-İman
-İlim İmana Davet Ediyor
-Allah (c.c) Asrın İlminde Tecelli Ediyor
-Allah ve Modern İlim
-Ebu’l-Hasan eş-Eş’ari, el-İbane
-İmam Gazali, İlcamü’l-Avam an İlmi’l-Kelam
-Fahreddin er-Razi, Aksamü’l-Lezzat

TASAVVUF-AHLAK-İBADET
-Nedvi, Ruhbanlık Değil Rabbanilik (Gerçek Tasavvuf)
-Muhammed Gazali, Müslüman Ahlakı
-Abdullah Draz, Düsturül Ahlâk fi’l-Kur’an
-Nedvi, el-Erkanu’l-Erbaa
-Yusuf el-Karadâvi, İslam’da İbadet
Metin Kısmında şu eserlerde geçiyor:
-İmam Kuşeyri, Kuşeyri Risalesi
-İbn Teymiyye, el-Ubudiyye (İbn Teymiyye’nin ehl-i sünnete uymayan görüşleri olduğu alimlerce bildirilmektedir)
-İbn Teymiyye, et-Tuhfetü’l-Irakiyye fi’l-A’mali’l-Kalbiyye
-İbn Teymiyye, el-Fukara
-İbn Kayyım, Tariku’l-Hicreteyn
-İbn Kayyım, Uddetu’s-Sabirin
-İbn Kayyım, Zehiretu’ş-Şakirin
-İbn Kayyım, ed-Da’
-İbn Kayyım, ed-Deva
-İbn Kayyım, Medaricu’s-Salikin Şerhu Menazili’s-Sairin


HÜKÜM VE SOSYAL KONULAR
-Seyyid Kutub, İslam’da Sosyal Adalet
-Hasan el-Benna, İslam’ın Işığında Günümüz Meseleleri
-Muhammed Esed, İslam’da Yönetim Biçimi
-M. Mübarek, Nizamu’l-İktisad
-M. Mübarek, el-Hükmü ve’d-Devlet
-İ. A. İbrahim, el-İktisadu’l-İslami
-Muhammed el-Behiy, el-Fikru’l-İslami el-Muasır
-Muhammed Gazali, el-İslam ve’l-Evdau’l-İktisadiye
-Muhammed Gazali, el-İslam el-Müftera Aleyh
-Mustafa Sıbai, İslam Sosyalizmi
-el-Behi el-Huli, es-Servet fi-Zilli’l-İslami
-el Behi el-Huli, el-İslam ve Kadaya’l-Mereti’l-Muasıra
-Yusuf el-Karadâvi, Fıkhu’z-Zekat
-Yusuf el-Karadâvi, Fakirlik Problemi Karşısında İslam
-Yusuf el-Karadâvi, İslam Toplumunda Gayr-i Müslimler
-Abdulkadir Udeh, İslam Ceza Hukuku
-Muhammed Şeltut, el-İslam Akidetun ve’ş-Şeria
-Abdulkadir Zeydan, Ahkamü Zimmîye
-Abdulkadir Zeydan, İslam Hukukunda Fert ve Devlet
-Ebu Zehra, İslam’ın Gölgesinde İnsanlık
-Mevdudi, Nazariyetü’l-İslam
-Abdullah Arabî, Kur’an Devleti
-Mevdudi, Faiz
Mevdudi, Hicab
-Ebu’s-Suûd, Hütütun Reisiye fi’l-İktisadi’l-İslami

TARİH
Karadavi tarih itaplarında geçen bilgilerin yüzde yüz doğru olmadığını belirtiyor. Tahrif ve yanlış yorumlamalar olabileceğini bildiriyor. İdeolojik bakışın (marksizm, ırkçılık vb) yanlışlığına dikkat çekiyor.
Tarihin sünnetullahın öğrenilmesinde önemli olduğunu vurguluyor. devletlerin kuruluş ve yıkılıi sebepleri, yükselme amilleri, olayların kalplere tesiri, kültürel etkiler, günün sorunlarını çözme gibi konularda önemli olduğunu belirtiyor. Ahlaki ve manevi yönlerin ortaya konması, İslama hizmet eden şahsiyetlerin tanıtılması açısından önemli olduğunu bildiriyor.
Kitabın metninde adı geçen eserler aşağıdaki gibidir.
-Vefayatü'l Ayan
-el-Vafi bi'l-Vefayat
-İbn Sad, Tabakat
-Tehzibü't-Tehzib
-ez-Zühhad ve's-Salihin
-Hilyetü'l-Evliya
-Sıfatü's-Safve
-Taberi (Müelifin büyüklüğünü teslim etmekle beraber, müellif'inde belirttiği gibi eserin usulüne dikkat çekiyor. Zayıf haberleri rivayet ettiğini belirtiyor. Taberinin zaten önsözde bunları açıkladığını söylüyor. Yani bu eser dikkatle kullanılmalıdır.)
-Vakıdi, Hişam b. Muhammed el-Kelbi, Seyf b. Ömer et-Temimi, ebu Mihnef Lut b. Yahya el-Ezdi'nin güvenilmez, yalancı olduğu bildiriliyor.[/COLOR]
-Ebu Bekir İbnü'l-Arabi, el-Avasım mine'l-Kavasım (sahebe müdafaası açısından önemli bir eser)
-İbn Esir
-İbn Kesir
-Ebu'l Fida

EDEBİYAT VE DİL KÜLTÜRÜ
Dil hatalarının manayı bozmasına, aklın ve şeriatın kabul etmeyeceği durumlara götürebileceğini belirtiyor. Dil hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan Allah'ın Kitabı ve Resulullah'ın sünnettinin anlaşılamayacağını vurguluyor. Edebiyat'ın (şiir, nesir, darb-ı mesel, hikmetli sözler vb.) tebliğde faydasından bahsediyor.
Metinde geçen eser yahut şahıs isimleri
-Halil
-Sibeveyh
-İbn Abdirrabih, el-Ikdu'l-Ferid

SOSYAL BİLİMLER
-Sosyal bilimlerde bazı zehirli fikirlerin etkisi olduğuna, bunlardan korunmak gerektiğine işaret ediliyor. Psikoloji'ye Freud'un, Sosyoloji'ye Durkheim'in, İktisad'a Marks'ın görüşlerinin sızdığını belirtiyor.
-Güvenilir eserler müracaat etmek gerektiğini bildiriyor. Tam İslam kültürü ile kuşanmış olmanın önemini vurguluyor.
-Bu bilimlerin davete hizmetkar yapılması belirtiliyor.
Psikoloji
-Henry Link, İmana Dönüş
-Dr. Karl Young, Modern İnsan Bir Ruh Aramakta
-William James
-Dale Carneige
-Dr. E. E. Brill
-Dr. Yusuf Murad
Sosyoloji
-İbn Haldun, Mukaddime
-Dr. Muhammed Mustafa Hüseyin, el-Medhal ila'l-Medreseti'l-İslamiyye fi İlmi'l-İctima
-Ömer Avde, el-Mes'eletü'l-İctimaiyye Beyne'l-İslam ve'n-Nüzumu'l-Beşeriyye
-Dr. Ahmed Assal, el-İslam ve Binau'l-Müctema
-Dr. Muhammed İbrahim el-Feyremi, Kadaya fi'l-İctimai'l-İslami el-Muasır
-Muhammed Mübarek, el-Müctemau'l-İslami el-Muasır
-Comte ve Durkheim'in zararlı görüşleri olduğuna işaret var.
Felsefe
-İmam Gazali, Felsefecilerin Tutarsızlıkları
-İbn Teymiye, Der'u Tearuzi'l-Akl ve'n-Nakl; Muvafakatü Sahihi'l-Menkul li Sarihi'l-Ma'kul; Nakdi'l-Mantık
-Dr. Muhammed Abdullah Draz, Din
-Muhammed el-Behiyy, el-Canibü'l-İlahi mine'l-Tekfiri'l-İslami; el-Fikru'l-İslami el-Hadis ve Sılatühü bi İsti'mari'l-Garbi; Tehafütü'l-Fikri'l-Maddi et-Tarihi
-Nedim el-Cisr, Kıssatü'l-İman Beyne'l-İlm ve'l-Felsefe
-Dr. Abdulhalim Mahmud, et-Tekfiri'l-Felsefi fi'l-İslam; el-İslam ve'l-Akl
-Dr. Sami Neşşar, Neş'etü'l-Fikru'l-Felsefi fi'l-İslam; Menahicü'l-Bahs Inde Mütefekkiri'l-İslam
Ahlak İlmi
-Dr. Tevfik et-Tavil, el-Felsefetü'l-Ahlakiyye
-Dr. Abdulhalim Mahmud ve Ebu Bekir Hilal Zikri'nin tercüme ettiği, el-Müşkiletü'l-Ahlakiyye ve Felasife
-Dr. Mahmud Yusuf Musa, Mebahis fi Felsefeti'l-Ahlak
-İbn Miskeveyh,Tehzibü'l-Ahlak
-Dr. Abdullah Draz, Kelimat fi Mebadii İlmi'l-Ahlak
-Dr. Abdullah Draz, Düsturül'l-Ahlak fi'l-Kur'an
Eğitim Bilimleri
-Dr. Ömer et-Tumi eş-Şeybani, Felsefetü et-Terbiyeti'l-İslamiyye
-Dr. Abdulgani Abbud, Fi Usuli't-Terbiyeti'l-İslamiyye
-Dr. Abdulfettah Celal, Min Usuli't-Terbiyye fi'l-İslam
-Muhammed Şedid, Menhecü'l-Kur'an fi't-Terbiyye
-Muhammed Kutub, Menhecu't-Terbiyye
-Ebu'l-Hasan en-Nedvi, Nahve et-Terbiyyeti'l-İslamiyye el-Hurra

BİLİMSEL KÜLTÜR
-Crescy Morisson, İnsan Yalnız Başına (Bilim İmana Çağırıyor)
-Allah, Modern Bilim Çağında Tecelli Ediyor (30 ABD'li bilim adamı hazırlamış)
-Dr. Ahmed Zeki, Gökte Allah'la Beraber (Not: Allah mekandan münezzehtir.)
-Nedim el-Cisr, Din İlim ve Felse Arasında İman
-Vahiduddin Han, İslam Meydan Okuyor (Dr. Abdussabur Şahin, İmana Bilimsel Yaklaşım adıyla yeniden bastırmış)
-Alex Carrel, İnsan Denen Meçhul
-Reşid Rıza, el Vahyu'l-Muhammedi (Ayrıca, el-Menar'a da atıf yapılıyor)

AKTÜEL KÜLTÜR
-İslam davetçisinin aktüel kültürü, dünyayı, İslam aleminin durumunu, İslama düşman uluslararası güçlerin durumunu, değişik fikir akımlarını, günümüzdeki dinlerin durumunu, çağdaş siyasi görüşlerin durumunu, günümüz İslami hareketlerinin durumunu, İslamdan ayrılmış fırkaların durumunu, İslama zıt hareketlerin durumunu, içinde yaşadığı çevrenin durumunu bilmesi gerektiğinin üzerinde duruyor.

Kaynak: Yusuf el-Karadâvî, Tebliğ ve Dâvet Yolunda Müslümanın Temel Kültürü

Not: Yusuf el-Karadâvî’nin değişimi esas alan kolaylıkçı fıkhî söylemi olsa da akide ve usul (fıkıh, tefsir ve hadis usulü) alanlarında son derece gelenek yanlısı olduğu söyleniyor. Bu alanlarda mevcut müktesebatın yeterli ve mütekâmil bir yapıya sahip olduğunu düşünür. Onun değişimci söylemi sadece furu-i fıkıhla sınırlıdır. Modernistlikle alakası yoktur. Dini az bir pahaya değişen alimlerden de değildir. Davetçi yönü de buna eklenince bazı fetvalarına ve şaz görüşlerine ulemamız tarafından katılınmasa(katılmasak da burada yer verme ihtiyacı duyduk.


Konu hakancayir tarafından (01.05.15 Saat 12:34 PM ) değiştirilmiştir..
hakancayir isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 23.05.11, 12:17 AM   #43
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Aug 2007
Mesajlar: 6.179
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
1050 Mesajına 1623 Teşekkür Aldı

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
1.050 Mesajına 1.623 Teşekkür Aldı
Tecrübe Puanı: 14 hakancayir is on a distinguished road
Standart Cevap: Değerli Şahıslardan Kitap Tavsiyeleri

İmam Ebu'l Hasan eş-Şâzilî Hazretleri'nden Kitap Tavsiyeleri

İmam Şâzilî (ks), Hakîm et-Tirmizî’nin Hatmü’l-Evliyâ, Nifferî’nin el-Mevâķıf ve el-Muhâtabât, Ebû Tâlib el-Mekkî’nin Ķutu’l-Kulûb, İmam Gazzâlî’nin İĥyâ-u Ulûmi’d-dîn, Kuşeyrî’nin er-Risâle, Kadî İyâz’ın eş-Şifâ, İbn Atıyye el-Endelüsî’nin el-Muharrerü’l-Vecîz’i gibi kitaplara özel ilgi gösterdi, bunları derslerinde şerhetmiştir.

Kaynak: Ahmet Murat Özel, İslam Ansiklopedisi, c.38, s.386 [Linki sadece üyelerimiz Görebilir. Üye olmak için tıklayınız...]


Konu hakancayir tarafından (15.07.14 Saat 08:24 PM ) değiştirilmiştir..
hakancayir isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 04.06.11, 11:52 PM   #44
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Aug 2007
Mesajlar: 6.179
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
1050 Mesajına 1623 Teşekkür Aldı

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
1.050 Mesajına 1.623 Teşekkür Aldı
Tecrübe Puanı: 14 hakancayir is on a distinguished road
Standart Cevap: Değerli Şahıslardan Kitap Tavsiyeleri

Nurettin Itr Hocamız'dan Kitap Tavsiyeleri

Nurettin Hoca ile yapılan iki farklı röportajdan;

Hadis okumak isteyenler için hangi kaynakları tavsiye edersiniz?
Hadislere kısa ve öz şekilde ulaşmak isteyenler için Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim ve İmam Nevevî’nin Riyâzü’s-Sâlihin eserlerini tavsiye ederim.
Daha geniş bir inceleme yapmak isteyenler içinse es-Sünenü’l-Erba’ (Tirmizi, Nesaî, İbni Mâce ve Ebû Davud), Müsnetler, Mecme’uz-Zevaid ve Menbe’ul-Fâid’i öneriyorum. Sünenü’l-Erbaa’da bulunan hadislerin çoğu makbuldür. İçinde bazı zayıf hadisler de bulunur ancak bunların zayıflık derecesi hafif olup diğer rivayetleriyle birlikte birçok âlime göre, ‘amel edilir’ seviyeye gelmektedirler.

İlmi birikimi olmaksızın hadisi okuyup onun ile amel etmek isteyenlerin durumu nedir?
İslamda, dini konularda fikir ve düşüncelerini beyan etmekle belli bir sınıf mükelleftir. Gerisi hiç bir şekilde düşünemez kaidesi yoktur. Din, Allah'ın dinidir. Allah'ın varlığına, Rasulünün önder ve nebiliğine şehadet eden herkes İslama ortaktır. Fakat yanlışlık bence belli bir birikimi olmaksızın bu hadislerden hükümler çıkarma faaliyetlerinde. Başka bir ifade ile bu hadislerden çıkarılan hükümlerin zıddına ortaya yeni düşünceler çıkarma çalışmasındadır. Şüphesiz ki hadisler üzerinde konuşabilmek ancak bir takım şartların tahakkuku ile mümkündür. Bu, fıkıh usulü, fıkıh, Sîre, Kur'an Arapça gibi ilimlerde yüksek bir ilmi seviyede olmanın yanı sıra, hadis ilmine vakıf olmayı gerektiren bir olaydır. Ve bütün bunların yanı sıra hadis bir hal ilmidir. Bileceksin, yaşayacaksın, yaşanmasına çalışacaksın. Yol iddia yolu değil, yol takva yoludur. Unutmayalım ki asla en yakın olan ondan bir adım daha uzak olandan daha iyi aslı anlar. Bizler etrafımızı çeviren bir yığın problem ve ondan öte kirli dünyanın artıkları arasından selefin vardığı isabetli görüş seviyesine ulaşmamız çok güçtür.

Kaynak:
[Linki sadece üyelerimiz Görebilir. Üye olmak için tıklayınız...]
[Linki sadece üyelerimiz Görebilir. Üye olmak için tıklayınız...]


Konu hakancayir tarafından (27.03.14 Saat 01:13 AM ) değiştirilmiştir..
hakancayir isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 15.01.12, 04:00 PM   #45
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Aug 2007
Mesajlar: 6.179
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
1050 Mesajına 1623 Teşekkür Aldı

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
1.050 Mesajına 1.623 Teşekkür Aldı
Tecrübe Puanı: 14 hakancayir is on a distinguished road
Standart Cevap: Değerli Şahıslardan Kitap Tavsiyeleri

Ahmet İslamoğlu Hocaefendi'den Kitap Tavsiyeleri

Tasavvufî ve ahlakî kitaplar kütüphanesinde yer alıyor daha çok.

Halebi Sağir (Bulamayacağım diye çocuklar gibi ağladım diyor. 12 kere hatmettim, can yoldaşı oldu diyor)

Ömer Nasuhi Bilmen'in Tabakatü'l Müfessirin (2. cildinini 22 kere hatmettim diyor)

İbni Hacer'in Münebbihat'ını okutmuştur. (İlk okuttuğu metin kitaplarındandır)

Kaynak: İz Bırakanlar Belgeseli
Qur'an4ever Hocam, Ahmet İslamoğlu Hocamız Hatıratında Beydavi nin Konevi Haşiyesi hakkında çok güzel şeyler söylediğini nakletti. Bunu da ekleyeyim. Kendisine teşekkür ediyorum.


Konu hakancayir tarafından (24.03.15 Saat 06:39 AM ) değiştirilmiştir..
hakancayir isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Okunmamış 26.07.15, 08:02 PM   #46
hakancayir
Erkek Üye
 
hakancayir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik tarihi: Aug 2007
Mesajlar: 6.179
Üye No: 16446

Tesekkür: 0
1050 Mesajına 1623 Teşekkür Aldı

Seviye: []
Aktiflik: /
Güç: /
Deneyim: %

Tesekkür: 0
1.050 Mesajına 1.623 Teşekkür Aldı
Tecrübe Puanı: 14 hakancayir is on a distinguished road
Standart Cevap: Değerli Şahıslardan Kitap Tavsiyeleri

Osman Şimşek Hocamız'nın twitter hesabından 25 ya da 26 Temmuz 2015'te müjdelediği üzere Fethullah Gülen Hocaefendi tarafından müzakereli Hadis ve Fıkıh Usulü dersleri için kitap seçimi yapılmış. Kısa bir video görüntüsü var. İnşallah kısa süre içinde derslerin başlaması planlanıyormuş o zaman liste güncellenmeli. Yetişmekte zorluk çekiyoruz. Gözümüzden kaçanlar da olabilir. Kendimizin bizzat takibinde fayda var.

Bu arada Ergün Çapan Hocamız'da -okullar henüz kapanmamıştı- Yeni Ümit'te yayınlanan makalenin geniş şeklinin kitap halinde yayınlanacağı müjdesini vermişti.

-Videodaki kitap seçiminde, tekellüm, İzhar vb. ders okutmalarında şahit olduğumuz- aşkla, şevkle yapılan okuma, okutma faaliyetleri devam ediyor. Ne bu listeler ne başka listeler tamam olmayacaktır. Bu arada listedeki eserler okutulurken şerhler düşülüyor,belki tashihler yapılıyor. Dolayısı ile her eserin altına imza atılıyor manası çıkmamalı. Tavsiyeler yanında değerlendirmeler bulunmalı okunmalı. Bunun yanısıra herkesin her eseri okumaya zamanı, ömrü yetmiyor. Sanki İslami ilimlerin her alanında bir cem çalışması yapılıyor. Bunun meyvelerini görecek nesiller çok şanslı. Allah tamamına erdirmeyi nasib eylesin. Hem vazife tamam manasında değil. Nurların yazımından sonra Hulusi Ağabey'in cevabındaki vazife başlasın. Allah istifadeye medar eylesin.

Malum listemiz ne kadar toparlamak istesem de çok dağınık. Eklemeleri de aralara yaptık genelde. Gönül isterdi ki ehil bir, birkaç dostumuz işe el atsın. Belki onlarda çok meşgul. Ne yapalım. Bu kadar elden geliyor.

Arkadaşlardan düzen ile ilgili başka tavsiye veya yardım teklifi gelirse -bizim hatırımıza da bir sistem geldi ama tembellik, işler ve zorluk engelliyor- inşallah değerlendirmeye alırız.


Konu hakancayir tarafından (26.07.15 Saat 10:02 PM ) değiştirilmiştir..
hakancayir isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are Kapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Kitap Fuari haberleri iraz Kitap tanıtımları 32 25.06.15 07:57 PM
cevaplar.org heyetinden kitap tavsiyeleri hakancayir Kitap tanıtımları 147 10.12.11 07:55 PM
Kitap Pusulası (İlköğretimden-Üniversite Sonrasına Seviyeye Göre Kitap Tavsiyeleri) hakancayir Eğitime Dair 11 13.09.09 12:54 PM
Kitap tavsiyeleri.... Mekselina Kitap tanıtımları 30 25.05.08 10:05 PM
Kitap tavsiyeleri Anonymous Risale-i Nurdan Bahisler 15 30.04.06 11:03 AM

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254